Vliegende start Open Monumentendagen Asbestmuseum

De eerste dag van de Open Monumentendagen Delft is voor het gloednieuwe Asbestmuseum succesvol verlopen. Zo’n 270 bezoekers wisten de weg naar het voormalige Sint Joris Gasthuis aan de Sint Jorisweg 2 te vinden en verbaasden zich over de enorme collectie asbest-gerelateerde items die het museum (veilig verpakt) herbergt. Burgemeester Marja van Bijsterveldt wipte even binnen om haar steun te betuigen en sprak haar tevredenheid uit over het feit dat ‘dit prachtige pand nu weer een sociale functie krijgt.’ Vooral de vitrine met huishoudelijke apparaten waarin vroeger asbest werd gebruikt sprak haar aan, omdat ook in haar ouderlijk huis asbest gasverdeelplaatjes nog gewoon werden gebruikt.

Marja van Bijsterveldt, Burgemeester van Delft

Ook bezoekers die beroepshalve bij het materiaal asbest betrokken zijn, kwamen in groten getale naar Delft. Zo ook Henk Koerten, Associate Professor in Cell Biology, hier op de foto met asbestmuseumoprichters Harry Vonk en Joris Gribnau.

Zondag 15 september is het asbestmuseum – en het minstens even interessante psychiatriemuseum Historisch Joris – geopend vanaf 11 uur. Rondleidingen tot 12. 30 uur, tussen 13.30 en 14.15 uur en vanaf 15.00 uur. U bent van harte welkom.

Fotografie: Susanne van Vliet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *